โพคารี่สเวทขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในภาวะปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอกับความต้องการในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ

 

โพคารี่สเวทขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในภาวะปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอกับความต้องการในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่าง ๆ  

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โพคารี่สเวท ขอรวมส่งกำลังใจผ่านเครื่องดื่มโพคารี่สเวท เครื่องดื่มคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น ให้สำหรับผู้ที่เข้ามาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันอาทิตย์ของทุกๆสัปดาห์